Maasstraat 134 H – Amsterdam

MEER INFORMATIE

Winkelbelegging aangeboden.

De winkelruimte ligt in de populaire Maasstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt (Zuid).

Bestemming:
Het bestemmingsplan “Rivierenbuurt” is van toepassing en de ter plaatse geldende bestemming luidt “gemengd-3 (winkelstraat)” met de functieaanduiding “Dienstverlening”. Het huidige gebruik (detailhandel) is volgens de bestemming toegestaan. Daarnaast is tevens zowel consumentverzorgende- als zakelijke dienstverlening volgens het bestemmingsplan toegestaan. Kijk voor alle bestemmingsregels op www.ruimtelijkeplannen.nl

Huurovereenkomst:
De huidige huurovereenkomst is ingegaan op 1 maart 2022 en loopt tot en met 28 februari 2027, met 5 optiejaren.

De huurstroom bedraagt circa € 33.000,00 per jaar exclusief BTW.

Oppervlakte:
BVO: circa 125 m²
VVO: circa 118 m²

Een NEN 2580 meetrapport is op aanvraag beschikbaar.

Erfpacht:
De winkelruimte is gelegen op erfpachtgrond, eigendom van de gemeente Amsterdam. Op het recht van erfpacht zijn de algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam uit 1994 van toepassing.
Het huidige tijdvak loopt van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2054. De erfpachtcanon is voor het huidige lopende tijdvak afgekocht.

Vereniging van Eigenaars:
De winkelruimte aan de Maasstraat 134 maakt onderdeel uit van de VvE Maasstraat 128-134 te Amsterdam.
De servicekosten bedragen volgens opgave € 180,09 per maand.

Deze winkelruimte wordt in verhuurde staat aangeboden onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

Lees meer >>