Rooseveltlaan 67 – Amsterdam

MEER INFORMATIE

Winkelbelegging aangeboden.

Rooseveltlaan 67 ligt op de hoek van de Rooseveltlaan en de Waalstraat in de Rivierenbuurt (Zuid). De ruimte is thans verhuurd en in gebruik als lunchroom. Bij de winkel hoort een kelderruimte.

Bestemming:
Het bestemmingsplan “Rivierenbuurt” is van toepassing en de ter plaatse geldende bestemming luidt “gemengd-2 (doorgaande straten)”. Conform de bestemmingsomschrijving is het huidige gebruik toegestaan door overgangsrecht (de niet-woonbestemming was reeds aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan). Kijk voor alle bestemmingsregels op www.ruimtelijkeplannen.nl

Huurovereenkomst:
De huidige huurovereenkomst is ingegaan op 15 augustus 2019 en loopt tot en met 14 augustus 2024, met 5 optiejaren.
Er wordt BTW onbelast verhuurd.
De huurstroom bedraagt circa € 35.000,00 per jaar.

Oppervlakte:
BVO: circa 148 m², waarvan BVO kelder circa 38 m²
VVO: circa 135 m², waarvan VVO kelder circa 35 m²

Erfpacht:
De winkelruimte is gelegen op erfpachtgrond, eigendom van de gemeente Amsterdam. Op het recht van erfpacht zijn de algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam uit 2000 van toepassing.
Het huidige tijdvak loopt van 16 september 2006 tot en met 15 september 2056. De erfpachtcanon voor de periode 16 september 2023 tot en met 15 september 2024 bedraagt € 1.233,07

Vereniging van Eigenaars:
De winkelruimte aan de Rooseveltlaan 67 maakt onderdeel uit van de VvE Rooseveltlaan 67 / Waalstraat 62 te Amsterdam.
De servicekosten bedragen volgens opgave € 91,00 per maand.

Deze winkelruimte wordt in verhuurde staat aangeboden onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

Lees meer >>