Verhuur van 30.000 m² kantoor- en bedrijfsruimte | De Overkant Amsterdam

Van begin tot eind van het project zijn wij betrokken geweest bij advisering in de breedste zin van het woord. Op het gebied van fiscale, privaatrechtelijke, publiekrechtelijke, commerciële en technische zaken hebben we de opdrachtgever geadviseerd. Hierbij moest niet alleen rekening worden gehouden met de korte termijn visie, maar tevens rekening worden gehouden met de lange termijn. Delen van het complex zullen op termijn namelijk worden herontwikkeld door middel van sloop- en nieuwbouw en andere delen zijn aangemerkt als beeldbepalende bebouwing. Bij het opstellen van de verhuurcontracten moesten deze verschillende scenario’s met de daarbij behorende risico’s voor opdrachtgever zo goed mogelijk in kaart worden gebracht, zodat hier passende artikelen voor het huurcontract konden worden opgesteld. Daarnaast hebben we met een paar goede tips op fiscaal gebied de BTW schade component voor opdrachtgever zo laag mogelijk weten te houden. Nu 10 jaar later hebben wij zowel kleine alsook grote gebruikers ondergebracht op het bedrijventerrein “De Overkant”.

Recente projecten op een rij

De aankoop van een monumentaal pand in Amsterdam Centrum Westerstraat 198

Verhuur van 2.500 m² kantoorruimte

Van Diemenstraat Amsterdam Opdrachtgever: Bouwfonds

Verhuur van 2.000 m² kantoorruimte

Schipholweg 335 te Badhoevedorp Opdrachtgever: Belegger

Verhuur van 1.000 m² kantoorruimte

Karel Doormanstraat Amsterdam Opdrachtgever: Startgoed Amsterdam

Verhuur & advisering van 890 m² kantoorruimte

Strekkerweg Amsterdam Opdrachtgever: Startgoed Amsterdam

Verhuur van 30.000 m² kantoor- en bedrijfsruimte

De Overkant Amsterdam Opdrachtgever: Eigen Haard