Wat onze makelaars je te bieden hebben tijdens de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Iedere maand op een maandagavond is het zover. Dan wordt in Café Restaurant Dauphine in Amsterdam een huizenveiling gehouden. De levendige ambiance en de vele bezoekers maken het telkens weer bijzonder. Zodra het opbieden begint, stijgt de spanning. Zie dan maar eens rustig te blijven. Schakel daarom een van onze makelaars in. We laten ons niet opjagen door de zaal én informeren je van tevoren over de mogelijke haken en ogen van het pand. Ook spreken we af tot welke prijs we maximaal bieden. Klaar? Laat de veilig maar beginnen!

Wat is een veiling?

Bij woningen en andere onroerende zaken is de meest gebruikte manier van verkopen de onderhandse verkoop. Daarbij komt de koop tot stand in overleg tussen de verkoper en de koper, die daarbij al of niet een makelaar hebben ingeschakeld. In principe zijn partijen daarbij vrij om allerlei afspraken temaken. Hoewel vaak geadverteerd wordt voor een te koop staand object, is het maken van de koopafspraken een ‘besloten’ gebeurtenis. De afspraken worden vastgelegd in een koopakte en de levering van het object gebeurt daarna door de notaris. Door de vastlegging van de akte in het kadaster wordt de koop pas openbaar.

Veiling is een ander woord voor ‘openbare verkoop’. De plaats en tijd zijn vooraf bepaald, en ook de voorwaarden die bij de koop gelden. Alleen de prijs moet nog tot stand komen. Een veiling is een methode van verkoop die daardoor veel regels kent. De belangrijkste worden op deze site uitgelegd.

Er worden twee soorten veilingen onderscheiden: de vrijwillige veiling en de executieveiling.

Een vrijwillige veiling wordt gehouden, als verwacht wordt dat onderhandse verkoop niet snel een koper oplevert of als met openbare verkoop een hogere opbrengst wordt verwacht.

Executieveiling – ook wel genoemd: ‘onvrijwillige openbare verkoop’ – is in beginsel de wettelijk voorgeschreven methode om bezittingen van een schuldenaar te gelde te maken om uit de opbrengst de vordering van de executerende schuldeiser te voldoen.

ANDERE DIENSTEN

Veilingen